Adile Ayda Türklerin İlk Ataları E-Kitap İndir

Adile Aydai Türkiye’nin ilk kadın diplomatıdır. Türklerin İlk Ataları adlı bir kitap yazmıştır. Kitabı PDF ve EPUB formatında indirebilirsiniz. 1987’de yayınlanan kitap çeşitli iddalarda bulunuyor. Pek çok tarihçinin çıkış noktası da diyebiliriz.

Adile Ayda Türklerin İlk Ataları Kitap Özeti

Britannica 1970, Cilt 23, B, 35, (78) Vladimir Georgiev, için zamanlarda başka teoriler de ortaya atmıştır: Mesela, etrüskçe ile hittitçenin aynı dil olduklarına dair bir garip teoriyi, Hlttit dilinin bir Hint Avrupalı dil oldu, Etrüsk dilinin ise, Hint-Avrupalı olmadığı bilindiğine göre, Georgiev’in bu görüşünü paylaşmak mümkün değildir, Yok, Bulgar bilgini Hitit değil de, Hatrl’lerden söz etmek istiyorsa, tamimiyle değişmektedir, Bilindiği gibi M.Ö. 2000 yılında Anadolu’ya gelmiş olan Hititler, Hint-Avrupalı bir millettir. Onlardan önce, Orta Anadoluda Hattiler vardı, HittitIer Hattilerin medeniyetine konmuşlardır. Georgiev Hitit Hattı ayırımını yapmıyor. Bizim hititologlarımız da.

Hem Türkler sadece askerlik alanında değil, başka alanlarda da milletlerarası şahsiyetler, dahiler yetiştirmişlerdir : Farabi’ler, lbn Sina’lar, Uluğ Bey’ ler, Mevlana’lar … Bütün bunları hatırlayınca, Cengiz Hanın damarlarında ( meşru veya gayri meşru yoldan gelmiş) TüRK KANI bulunmuş olduğuna, kendisinin, yakııı veya uzak, bir TüRK ATAYA sahip bulunduğuna nasıl hükmetmeyelim ? Esasen, Cengiz Han’ın atalarının, “kocasız bir kadından gelmiş” (G9) oldukları bilinmiyor mu ? Cengiz Hanın damarlarında Türk kanı olmamış olsa idi, evlat ve torunları bu kadar çabuk ve kolay türk şirlermi idi ? Hindistan fatihi Babür Şah gibi, Hatıralarını yazmak isteyince, kendi dilini değil, Türk dilini kullanmağı tabi! bulacak kadar … Batılıların “Büyük Moğol” diye andıkları Babür Şah, ruhu ve bedeni ile yüzde yüz Türkleşmiş bir insandı, yüzde yüz Türk’tü.

Bu üç taraftan gelen göçmenler birbirlerine karşı nasıl davrandılar? Savaştılar mı ? Yoksa iki bin kadar yıl sonra, MaIazgirt olacağı gibi, aynı dili konuştuklarım görerek, bir buluşma, kardeşe kavuşma havası ve sevinci içinde kaynaştılar mı? Etrüsklerin kendi milli hayatları hakkında yazmış oldukları ve Latinlerin “Tuscae historiae” adını verdikleri kitaplar August ve ondan sonra gelen İmparatorlar tarafından imha edilmiş olmasa idi, yukarıdaki sorulara kolayca cevap verilebilirdi.

Adile Ayda Türklerin İlk Ataları PDF İndir

Adile Ayda Türklerin İlk Ataları EPUB İndir


Yorumlar

Yorum (1 Yorum)

 1. Can dedi ki:

  Büyük üstat Kazım Mirşan’ın söyledikleri ile uyuşuyor. Gerçekten araştırılması gereken bir konu

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

 • Forsa:Kesinlikle katılıyorum bu tur kitaplarla uğraşanla...
 • Can:Büyük üstat Kazım Mirşan'ın söyledikleri ile uyuş...
 • Cemil:Okumayın bu kitabı evinize bazı yaratıklar musalla...
 • Mete:Adile Ayda günümüz pek çok tarihçiyede ışık tutmuş...
 • Murathan:Ey gönül, gidenden ümidini kes! Kaçan bir hayale...
 • Cenk:o güzel insanlar o güzel atlara binip gittiler...
 • Mert:Orhan Kemal gerçekten büyük edebiyatçı...
 • Hülya:Gönül Tekin hocanın uzun zamandır aradığım eseriyd...