Aytunç Altındal – Sir Isaac NEWTON Kutsal Kitabın Yorumu

Aytunç Altındal’ın çevirdiği Sir Isaac NEWTON Kutsal Kitabın Yorumu adlı kitabın PDF ve EPUB formatında indirip okumaya başlayabilirsiniz.

Newton gibi rasyonel düşünceyi benimseyen, pozitif bilimin kurucuları arasında yer alan ve pozitivist-materyalist anlayışların adeta temel referanslarından birisini oluşturan önemli bir bilginin, hayalleri zorlayan, böylesine Messianist, apokaliptik, mitik ve mistik bir metinle ilgilenmiş olması çok manidardır.

Ne var ki ondan sonra gelen Aydınlanmacı, rasyonalist ve pozitivist aydınların çoğu bu metnin otantik olup olmadığını tartışmakla yetinmişler ve ifade ettiği anlam üzerinde pek durmadıkları gibi, çalışmayı görmezlikten gelmişlerdir.
Diğer taraftan bu eser din-bilim ilişkileri bakımından da büyük bir önem arz etmektedir. Sadece ilahiyatçıların ve özellikle de dinler tarihçilerinin uğraştıkları bir konuda pozitif bilimlerin önde gelen simalarının ortaya koyacakları yaklaşımlar, dini bakımdan bir anlam ifade etmese de, bilim, felsefe ve entelektüel düşünce bakımından çok önem ifade eder..


Sir Isaac NEWTON Kutsal Kitabının Özeti

Birinci Kısım Daniel’in Kehanetleri Üzerine
Birinci Bölüm Eski Ahit Kitapları’nın Derleyicileri Bahsine Giriş
İkinci Bölüm Peygamber Diline Dair
Üçüncü Bölüm Dört Madenden Oluşan Heykel Rüyasına Dair
Dördüncü Bölüm Dört Büyük Canavar Düşü’ne Dair
Beşinci Bölüm Heykel’in Demir ve Kilden Yapılmış Ayaklarıyla Temsil Edilen Krallıklar’a Dair
Altıncı Bölüm Dördüncü Canavar’ın On Boynuzu ile Temsil Edilen On Krallığa Dair 55 Yedinci Bölüm Daniel’in Dördüncü Canavarı’nın Onbirinci Boynuzu
Sekizinci Bölüm Daniel’in Dördüncü Canavarı’nın Vakitleri ve Yasaları Değiştirici Onbirinci Boynuzu’nun Gücüne Dair
Dokuzuncu Bölüm Daniel’in Koç ve Teke ile Temsil Edilen Krallıkları
Onuncu Bölüm Yetmiş Hafta Kehanetine Dair
Onbirinci Bölüm Mesih’in Doğumu ve Passion Dönemine Dair
Onikinci Bölüm Hakikat’in Kutsal Metni Kehaneti’ne Dair
Onüçüncü Bölüm Başına Buyruk Davranan, Kendisini Her Tanrıdan Daha Yüce Sayan, Mahuzzimleri Onurlandıran ve Kadınları Arzulamayı Hakir Gören Krala Dair
Ondördüncü Bölüm Başına Buyruk Davranan Kralın Onurlandırdığı Mahuzzimlere Dair
İkinci Kısım Aziz John’un Mahşer’i Üzerine
Birinci Bölüm Giriş: Mahşer’in Yazılış Tarihi’ne Dair
İkinci Bölüm John’un Mahşer Kitabı’nın Musa’nın Şeriat Kitabı ve Tapınak’ta Tanrı’ya İbadet ile Bağlantısına Dair
Üçüncü Bölüm John’un Kehaneti’nin Danıel’in Kehaneti ile Bağlantısına ve Kehanet’in Konusuna Dair
Sir Isaac Newton, Batı’nın Bilim-Kültür-Uygarlık ekseninde yer alan önemli bir kişidir.

Kutsal Kitabın Yorumu PDF Formatı

Kutsal Kitabın Yorumu EPUB Formatı


Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Pdfbul:Merhaba kitabın içersine girdiğimde de başlık Kuşk...
  • cengiz beşir:sayın yetkili. diğer tüm sitelerde de olduğu gibi ...
  • Pdfbul:Linkler yenilendi....
  • Osman:Linkler ölü, lütfen günceller misiniz?...
  • Pdfbul:takipte kalın bilgi vereceğiz...
  • Alptegin:İyi günler çağlayan yılmaz kitap serisini yuklerse...
  • Pdfbul:George Orwell yeni kitaplar eklenmiştir. Paris ve ...
  • Pdfbul:Pucca Günlükleri sitemize eklenmiştir....
  • Cansu:Puccanın günlüklerini paylaşabilmeniz mümkün mü ac...
  • ERKAN:george orwell dan sadece 1 kitap var.papazın kızı,...