Devlet Adamlarına Öğütler E-Kitap İndir

Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın yazdığı Osmanlılarda Devlet Düzenini anlatan Devlet Adamlarına Öğütler kitabı PDV ve EPUB olarak karşınızda. Türk yönetim tarihinde devlet adamlarına yol gösteren ve onlara öğütler veren, düşünürler, bilim adamları, yönetici danışmanları tarafından yazılmış bir çok eser bulunmaktadır. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de 18. yüzyılın başında Defterdar Sarı Mehmet Paşa tarafından kaleme alınan “Nesâyih’ül Vüzera V’el Ümerâ” (Devlet Adamlarına Öğütler) isimli kitaptır.

Devlet Adamlarına Öğütler Kitap Özeti

Profesör Wright, “Nesâyih ül-vüzerâ v’el-ümerâ yahut Kitab-ı Güldeste” el yazmalarından beş tanesinin mevcut olduğunu bildiğini, bunlardan dördünün fotoğrafla alınmış kopyalarının tercüme edilen metin hazırlanırken kullanıldığını, bunlardan birinin İstanbul Süleymaniye Genel Kilaplığı’na devredilmiş olan Esat Efendi Kitaplığında 1830 numarada, ikincisinin Paris Millî Kitaplığı Türk ilâvesinde (Bibliotheque Nationale, Supplément Turc) 1112 numarada, üçüncüsünün Berlin’de Prusya Şehir Kitaplığı’nda 153 numarada, dördüncüsünün Budapeşte’de Macar îlim Akademisi’nde “Törek” 0.297 numarada, beşincisinin Leningrad Doğu Dilleri Enstitüsü’nde XXIV, 367 numarada kayıtlı olduğunu, Prusya Şehir Kitaphğı’ndakinde bîr fihrist, İstanbul’dakinden başkalarında ise stil ve ifade tonu bakımından eserin diğer bölümlerinden farklı olarak yazarın fikirlerini genişletmek için kanunnamelerden alınarak ilâve edilmiş parçalar bulunduğunu yazıyor.

Bu temel görüşle Osmanlı İmparatorluğu’nun yüksek mevkilerinde bulunanlara bir rehber olmak üzere yazılan Defterdar Sarı Mehmet Paşa’nın “Nesâyıh’ül- Vüzerâ V’el-Ümerâ veya Kitab-ı Güldeste” isimli eserini “Devlet Adamlarına Öğütler” adiyle ilk defa konuşma dilimize çevirterek yayınlatmakla millî bir vazife yaptığımıza inanıyoruz.

Faruk Sükan’a, kitabı derleyen ve bugünkü dilimize çeviren sayın Hüseyin Ragıp Uğural’a, kitabın dilinin günümüz Türkçesine intibakı için kıymetli katkısını Enstitümüzden esirgememiş olan değerli dostum sayın Ahmet Muhip Dranas’a ve nihayet bütün yayınlarımızda olduğu gibi, bu yayınımızı da en iyi şekilde hazırlamak için büyük çaba harcamış olan değerli çalışma arkadaşım, Enstitümüzün Derleme ve Yayın Şubesi Müdürü, Uzman ve Öğretim Üyesi Sayın Mustafa Tosun’a en samimî ve halisane teşekkür duygularımı sunmak, benim için büyük bir zevktir.

Bu konuda bize yardımcı olanlara ve özellikle eserin her sayfasının, halta her satırının çevirisinde değerli yardımını esirgememiş olan içişleri Bakanlığı Tetkik Müşaviri Selâhattin Aslan Korkud’a, İngilizce tercümesinin önsözü ile girişini öğrenmemize yardımcı olan TODAlE uzmanlarından Mustafa Fotozoğlu’na, incelemeleri daktiloya çekmek için büyük zahmetlere katlanan içişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu memurlarından Kübra Akay’a ve arkadaşım Sadık Durusal’a ve eser tamamlandıktan sonra esaslı bir inceleme yapmış olan Sayın Ahmet Muhip Dranas’a teşekkürü borç bilirim.

Defterî Mehmet Paşa’nın bir tarihçi olarak “Zübdet’ülvekayi” adıyla yazdığı Osmanlı tarihi hicrî 1067 den 1116 yılına kadar olan vak’aları kronolojik şekilde sıralayan el yazması bir eserdir ve yayınlanmamıştır.


Devlet Adamlarına Öğütler PDF İndir

Devlet Adamlarına Öğütler EPUB İndir


Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Pdfbul:Merhaba kitabın içersine girdiğimde de başlık Kuşk...
  • cengiz beşir:sayın yetkili. diğer tüm sitelerde de olduğu gibi ...
  • Pdfbul:Linkler yenilendi....
  • Osman:Linkler ölü, lütfen günceller misiniz?...
  • Pdfbul:takipte kalın bilgi vereceğiz...
  • Alptegin:İyi günler çağlayan yılmaz kitap serisini yuklerse...
  • Pdfbul:George Orwell yeni kitaplar eklenmiştir. Paris ve ...
  • Pdfbul:Pucca Günlükleri sitemize eklenmiştir....
  • Cansu:Puccanın günlüklerini paylaşabilmeniz mümkün mü ac...
  • ERKAN:george orwell dan sadece 1 kitap var.papazın kızı,...