Firdevsi Şehname E-Kitap İndir

Firdevsi Şehname adlı eseri PDF ve EPUB olarak sizlere sunuyoruz. İran edebiyatının önde gelen şairi Firdevsi’nin İran efsanelerini anlatan manzum destanıdır Şahname. 30 yıllık bir zaman diliminde yazılan Şahname 10. Yüzyılda kaleme alınmıştır ve yazıldığı döneme kadar süregelmiş İran tarihiyle ilgili rivayetleri içermektedir. Şahname İran’ın islamiyete kadar olan yaklaşık 1000 yıllık dönemini anlatmaktadır. Firdevsi Şahname’yi bitirdikten sonra “Bununla İran milletini yeniden dirilttim.” demiştir. Tarih otoriteleri tarafından destan olarak nitelendirilen Şahname’de olaylar masal ve tarih karışımı bir üslup ile anlatılır. 60.000 beyitlik Şahname, Gazneliler’in sultanı Mahmud’a 1014 yılından sonraki bir tarihte sunulmuştur. İran edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilen Şahname sonraki dönemlerde Osmanlı kültürünün de önemli bir parçası olmuştur. Osmanlı hanedanında ve halk arasında “şahnâmehan” adı verilen kişiler tarafından okunan Şahname, Osmanlı padişahları ile İran kahramanlarını özdeşleştirmişlerdir. Bu sebeple Şahname, Osmanlı hanedanını yücelten önemli eserler arasına girmiştir. Şahname Divan edebiyatının kuruluşunda da önemli etkilere sahiptir.

Firdevsi Şehname Kitap Özeti

Her soylu aile, soyunun kaynağını araştırmağa, bu hususta etraflı bilgi sahibi olmağa ve bu bilgiyi büyük bir kıskançlıkla saklamağa çalıştığı için, bu ailelerle yapılacak temasların, geçmişe ait olayları öğrenmek hususunda çok faydalı olacakları açıktır, ikinci bir kaynak olarak da, şüphesiz, sözlü söylentileri yazılı hale sokmak için, Firdevsi’den önce yapılmış olan denemeler gösterilebilir.

Bu durum karşısında şair, henüz tahta çıkmamış olan Mahmud’dan, bir padişah olarak, nasıl söz açabilir? Bu bakımdan, şairin 320 den sonraki bir tarihte ve, eserinin sonunda bir aralık yetmiş bir yaşında olduğundan bahsettiğine göre de, 329 da doğmuş olması lâzım gelmektedir.

Sâmânilerin son hükümdarı Yezdcird, sarayının çok soylu ve çok bilgili şahsiyetlerin den olan Dânişver adındaki bir Dihkan’a, Nuşirvan’ın kütüphanesindeki gelenekleri, bu işlerde yetkili bulunan Mûbit’lerin de yardımı ile, düzenlemesini ve eksiklerini tamamlamasını emretti.

Bu sülâlenin kurucusu olan Ya.kub ibn-il Leys (ölümü: 2 6 5 – 879), edebiyattan anlayan bir kimse olmadığı halde, millî geleneklerin toplanmasından doğacak sosyal faydaları kavramış ve veziri Ebu Mansur Abdürrezzak’a, Dânişver’in Pehlevce yazılmış olan eserinin Farsçaya çevrilmesini emretmişti.

Onu önüme gelenden soruyor ve onun da feleğin zulmüne uğrayarak kaybolmuş olmasından korkuyordum. Baysungur‘a göre, nihayet muhammed Leşkeri adındaki bir dostu, bu kitabı bulup ona getirdi ve şairi aşırı derecede sevindirmiş oldu.

Firdevsi Şehname PDF İndir

Firdevsi Şehname EPUB İndir


Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Pdfbul:Merhaba kitabın içersine girdiğimde de başlık Kuşk...
  • cengiz beşir:sayın yetkili. diğer tüm sitelerde de olduğu gibi ...
  • Pdfbul:Linkler yenilendi....
  • Osman:Linkler ölü, lütfen günceller misiniz?...
  • Pdfbul:takipte kalın bilgi vereceğiz...
  • Alptegin:İyi günler çağlayan yılmaz kitap serisini yuklerse...
  • Pdfbul:George Orwell yeni kitaplar eklenmiştir. Paris ve ...
  • Pdfbul:Pucca Günlükleri sitemize eklenmiştir....
  • Cansu:Puccanın günlüklerini paylaşabilmeniz mümkün mü ac...
  • ERKAN:george orwell dan sadece 1 kitap var.papazın kızı,...