Haydar Tunçkanat İkili Anlaşmaların İçyüzü E-Kitap İndir

Haydar Tunçkanat tarafından yazılan İkili Anlaşmaların İçyüzü adlı eseri buradan PDF ve EPUB formatlarında indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızdan, akıllı cep telefonunuzdan yada tablet PC’nizden çalıştırabilirsiniz. Haydar Tunçkanat bu kitabında, başda ABD olmak üzere emperyalist devletlerle 1945’de başlayan iktisadi anlaşmaların, 1947’de başlayan askeri anlaşmaların ve 1954’de başlayan siyasi anlaşmaların içyzüzünü somut örneklerle, belgelerle ortaya koymaktadır.
Yazar, Kurtuluş Savaşı’yla bağımsızlığını kazanan Türkiye’nin ikili anlaşmalar yoluyla nasıl yeniden boyunduruk altına alındığını gözler önüne seriyor.
Kitapta yer alan bazı konu başlıkları şunlardı;
“İktisadi İkili Anlaşmalar”,
“Tarım Ürünleri Anlaşmaları”,
“Kredi Anlaşmaları”,
“Siyasi Anlaşmalar”,
“Askeri Anlaşmalar”,
“NATO ile İlgili İkili ve Çok Taraflı Anlaşmalar”,
“İkili Askeri Temel ve Uygulama Anlaşmaları”,
“22 Kasım 1965 Tarihli Gizli Belge”.

Haydar Tunçkanat İkili Anlaşmaların İçyüzü Kitabının Özeti

BİRİNCİ BÖLÜM, İKTİSADÎ ANLAŞMALAR
İKTİSADÎ İKİLİ ANLAŞMALAR
23 Şubat 1945 Tarihli, T. C. Hükümeti üe A.
B. D. Hükümeti Arasında İmzalanan, 11 Mart 1941 Tarihli Ödünç Verme ve Kiralama Kanımu’ndan Yararlanmak İçin Yapılan Anlaşma,
27 Şubat 1946 Tarih ve 4882 Sayüı Kanunla Kabul Edilen 10 Milyon Dolarlık Kredi Anlaşması,
6 Aralık 1946 Tarihli, T. C. Hükümeti
B. D. Hükümeti Arasında Kahire’de İmzalanan Anlaşmaya Ek Anlaşma,
10 Şubat 1947 Tarih ve 5002 S. Kanun,
Türkiye ve A. B. D. Hükümetleri Arasında Eğitim Komisyonu Kurulması Hakkındaki Anlaşma,
TARIM ÜRÜNLERİ ANLAŞMALARI
12 Kasım 1956 Tarihli Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi ve Yardımlaşma Halikındaki Muaddel Amerikan Kanunu’nun I. Kısmı Gereğince Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile A. R. D. Hükümeti Arasında Müna- kit Zirai Emtia Anlaşması,
25 Ocak 1957 Tarihli, ve 12 Kasım 1956 Tarihli Anlaşmaya Ek Anlaşma,
Ocak 1958 Tarihli Tarım Ürünleri Anlaşması,
Ocak 1958 Tarihli Anlaşma ile İlgili Olarak,
Ocak 1958 Tarihli ve 1775 Saydı Amerikan Hükümetinin Notası,
Türk Hükümetinin Amerikan Notasma Cevabı
Şubat 1963 Tarihli, Zirai Maddeler Ticaretinin Geliştirilmesi Hakkmdaki 161 Milyon Dolarlık İkili Anlaşma ile İlgili Olarak A. B. D.’nin Verdiği Nota,
21 Şubat 1963 Tarihli Amerikan Hükümetinin Notasma, T.C. Hükümetinin Cevabı,
KREDİ ANLAŞMALARI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Kredi Anlaşması
200 Milyon Marklık Alman Kredi Anlaşması,
İkinci bölüm, siyasî anlaşmalar
Bağdat Paktı,
28 Temmuz 1958 Londra Deklarasyonu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasmda îş Birliği Anlaşması,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, ASKERÎ ANLAŞMALAR
12 Temmuz 1947 Tarihli Yardım Anlaşması,
KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI (NATO) İLE İLGİLİ İKİ VE ÇOK TARAFLI ANLAŞMALAR
Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler Arasmda, Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme,
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasmda Kuzey Atlantik Andlaş- masma Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikatına Müteallik Anlaşma, 240 Türkiye’de Bulunan Amerikan Askerî Yardım Kurulu Personeline NATO Kuvvetler Statüsü Andlaşmasının Tatbik Edileceğine Dair Anlaşma,
Türkiye’de Bulunan Kuzey Atlantik Andlaş- masına Taraf Müttefik Kuvvetlerin Tabi Olacağı Adli Statü,
6375 Sayılı Kanunla Tasdik Edilen Kuzey Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin VII. Maddesinin 3 a (ii) Bendi ile VIII. Maddesinin Tatbik ve Tadiline Dair K.
Adliye Vekâletinin 66 Genel, 13 Özel Sayılı ve 31 Temmuz 1956 Tarihli Tamimi,
Vergi Muafiyetleri Anlaşması ve Ek’i,
İKÎLÎ ASKERÎ TEMEL VE UYGULAMA
ANLAŞMALARI
Müşterek Savunma Tesisleri ile İlgili Prensipler,
Millî Seferberlik ve Andlaşmalar Daire Başkanlığı Andlaşmalar Şubesi İçin Prensipler,
Kasım 1965 Tarihli GİZLİ BELGE,
Gizli Belgenin Fotokopisi,
Gizli Belgenin Türkçesi,
Dış İşleri Bakanlığının, 23 Haziran 1954 Tarihli Askerî Kolaylıklar Anlaşmasını Değiştiren Temel Anlaşma ile ligdi 3 Temmuz 1969 Tarihli Basm Bildirisi,

Haydar Tunçkanat İkili Anlaşmaların İçyüzü PDF İndir

Haydar Tunçkanat İkili Anlaşmaların İçyüzü EPUB İndir


Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Ekmel Ulus:Son Baba,Omerta ve Mario Puzonun diger kitaplarını...
  • Murat:Mahfi Eğilmez değişim sürecinde türkiye kitabını e...
  • ahmet:Iyigunler, Paulo Coelho nun Hippi adli kitabini y...
  • Deney:Paulo Coelho'nun Hippi adli kitabini epub olarak e...
  • tskarsln:Francis Hutcheson ve Ahlak Duyusu Teorisi kitabı v...
  • Pdfbul:Merhaba kitabın içersine girdiğimde de başlık Kuşk...
  • cengiz beşir:sayın yetkili. diğer tüm sitelerde de olduğu gibi ...
  • Pdfbul:Linkler yenilendi....
  • Osman:Linkler ölü, lütfen günceller misiniz?...
  • Pdfbul:takipte kalın bilgi vereceğiz...