Necip Fazıl Kısakürek Moskof E-Kitap İndir

Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan Moskof adlı eseri buradan PDF ve EPUB formatlarında indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızdan, akıllı cep telefonunuzdan yada tablet PC’nizden çalıştırabilirsiniz. Toplumlar ve milletler arasındaki zıtlığa, buzdağı ve yanardağ derecesinde en keskin örnek olarak, Moskofla Türkün gösterilebileceğini söyleyen Necip Fazıl, bu eserinde tarihî bir perspektif içinde Türk- Rus münasebetlerinin tahlilini yapar. Bu tahlilin içinde “Moskof” sözcüğünün ifade ettiği mânâ kadar Altun Ordu’dan başlayarak Cumhuriyet devrine kadarki Türk tarihinin kritik dönemlerinin teşhis ve mânalandırılması da vardır. Üç ana bölüm halindeki eserin, kitap boyunca ispatına girişilen temel tezi ise, 1917 ihtilalinden sonra bütün dünyanın başına belâ kesilen Rusya’nın dünya sahnesine çıkmasında iki müslüman ve asılları Türk başbuğun, 14. Asır sonlarında Timurlenk’in ve 18. Asır başlarında Baltacı Mehmed Paşa’nın sorumlu olduğudur.

Necip Fazıl Kısakürek Moskof Kitabının Özeti

«Seferatname-i Ahmed Resmî» den kendi öz kalemiyle : «— Bu esnada Kral, bir gece, konağımıza yakın âyan-ı beldeden birinin hanesine gelip bizi yanına davet ve (âyyâ Devlet i Aliyye’nin birkaç sene cenk ve cidale niyetleri var inidir?) diyerek kelâmı semt âhara tevcih ve 1123 (1711) tarihinde Prut suyu kenarında vech i mahut üzere tazyik olunan Moskof Çan ahz ve esir olunmak mümkün iken niçin müsamaha olundu? deyû sual eyledikte…» Evet, büyük Fredrik elçimize «Çar’ı yok etmek dururken niçin kurtulmasına göz yumdunuz?» diye soruyor ve su cevabı alıyor: u— Vak’a-i mezkûre Devlet-i Aliyye’nin dört kralla on yedi sene alettevâli müdafaa ve mücadele ettiği ev-kattan uzak olmadığına binaen, öyle, etrafı açık mahal- V lerde reâyâ ve berâyânın pâyimal olması tecvizgerde-i cenab-ı hüdâvendigâr olmayıp mücerret defi sâil ve sedd-i Đskender gibi sil-i armereme hâlî olmak için acâ-let-ül-vakt bir serasker tayin olunmus idi.» Bu, sersemlikten yana çok mühim cevabı sadelesti-terek tekrarlayalım: er—O vak’a, Osmanlı Devletinin dört krala karcı 17 yıl aralıksız mücadele ettiği zamana yakın olduğu için, öyle açık yerlerde Hristiyan tebaanın ayak altında ezilmesi Sultanımaca cevaz verilecek bir is olmadığından, sadece saldırıya engel olmak ve düsmana karsı bir Đskender seddi çekmek maksadiyle acele tarafından bir kumandan tayin edilmisti.» Türk sefiri Ahmed Resmi Efendi, Prut seferini, böylece, Hristiyanlara merhamet noktasından bir müdafaa harbi ve basbuğ değeri bakımından aceleye gelmis bir tesebbüs olarak gösterip su hükme bağhyor: m— Çarı mezkûr, kendinin sû-i ameli belâsına giriftar ve ekli evrakı escar misillû mesakkatlere duçar olmağia istimâna müsaraat ve etrafiyle Azak kal’asuu teslime mübaderet etmeğin (el afvü rekât üz-zafer) medlûlünce ricasına müsaade ve sebili tahliye olunmak sime-i kerime-i Padisahaneye münasip olan umurdandır.» Sade Türkçesi: «— Çar.

Necip Fazıl Kısakürek Moskof PDF İndir

Necip Fazıl Kısakürek Moskof EPUB İndir


Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Pdfbul:Merhaba kitabın içersine girdiğimde de başlık Kuşk...
  • cengiz beşir:sayın yetkili. diğer tüm sitelerde de olduğu gibi ...
  • Pdfbul:Linkler yenilendi....
  • Osman:Linkler ölü, lütfen günceller misiniz?...
  • Pdfbul:takipte kalın bilgi vereceğiz...
  • Alptegin:İyi günler çağlayan yılmaz kitap serisini yuklerse...
  • Pdfbul:George Orwell yeni kitaplar eklenmiştir. Paris ve ...
  • Pdfbul:Pucca Günlükleri sitemize eklenmiştir....
  • Cansu:Puccanın günlüklerini paylaşabilmeniz mümkün mü ac...
  • ERKAN:george orwell dan sadece 1 kitap var.papazın kızı,...