Necip Fazıl Kısakürek Son Devrin Din Mazlumları E-Kitap İndir

Necip Fazıl Kısakürek tarafından yazılan Son Devrin Din Mazlumları adlı eseri buradan PDF ve EPUB formatlarında indirebilirsiniz. İndirdiğiniz dosyayı bilgisayarınızdan, akıllı cep telefonunuzdan yada tablet PC’nizden çalıştırabilirsiniz. Bu eser, ‘Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar’dan sonra beklenmesi ve ona eklenmesi gereken bir bahsi çerçeveliyor. İmân ve ideal uğrunda umumi mazlumluk davasının çok yakından, öz hayatımızdan, yakın tarihimizden ele alınması ve hususi planda gösterilmesi… Bu yakın tarih ve hususi plân, İttihad ve Terakki ile başlayan, Cumhuriyetle yerleştiğini gördüğümüz İslâm nefretinin zeminini çizer ve o zemin üzerinde en kuduz zulüm kılıciyle düşürülen mazlum başların hikâyelerini anlatır.

Necip Fazıl Kısakürek Son Devrin Din Mazlumları Kitabının Özeti

Danışıklı döğüşü görüyor musunuz? Hükümetin daha evvel tertiplediği vesikalar, sonra yine onun telkiniyle hüccet teskil ettiriliyor.. iste, yine kelimesi kelimesine aynen polisin Savcılığa verdiği rapor: «Vakit gazetesinin 18 Temmuz 1930 tarihli nüshasında intisar eden (Erenköy’de bir dedi-kodu) serlevhalı maka-leüerine o zaman yapılan tahkikatta bu seyhin uzun müddetten beri tarassut altında bulundurulan Erbil’li Seyh Fsad Efendi olduğu ve bu zatın 331 (Milâdî 1015) senesinden çok evvel memleketi olan Erbil’den Đstanbul’a gelerek han, otel köselerinde yasamakta iken intisap ettiği ve vükelây-ı sabıkadan merhum Dervis Pasanın iane ve yardımı ile Sehremininde kâin ve simdi kapalı bulunan (Ke-lâmi) dergâhına seyh tayin edilerek birçok rical ve vükelânın teveccühünü celbetnıesi ve az zamanda halk üzerinde büyük nüfuza sahip olmasi üzerine devrin padisahı Abdülhamid’in süphesini uyandırdığından Erbil’e sürüldüğü ve mesrutiyetin ilânından sonra tekrar Đstanbul’a gelen seyhin adı geçen tekkede âyin yapmaya basladığı ve biraz sonra da Bab-ı Mesihatta âza ve bilâhare Meclis-i Mesayihde riyasete terfian tâyin kılındığı ve o babdaki kanun hükümlerine tevfikan tekkesinin kapatılmasından sonra Erenköy’de Ziya Pasa kösküne naklederek bir müddet kira ile oturduktan sonra, iki sene evvel simdi oturduğu Sevki Pasa köskünü Erbil’deki emlâkini satmak suretiyle tedarik ektiği para ile 2000 liraya satın alarak bu köskte bazı tamirat ve tadilât yaptırarak oturduğu ve bundan baska gerek Erbil, gerekse Đstanbul’da müteaddit ev ve dükkânları bulunduğu ve kendi malı bulunan iki eseği satıp üzerine de bir miktar para ilâvesiyle 80 liraya bir körüklü araba ve bir at aldığı, maamafih seksen yaslarında bulunan mumaileyhin evine Konya’dan ve diğer mahallerden birçok zengin ziyaretçiler gelerek kendisine para yardımında bulundukları ve hediyeler de getirdikleri dosyasında mevcut malûmattan anlasılmıs ve keyfiyet 25 Ağustos 930 günü Dahiliye Vekâlet-i Celile-sine de tafsilen arzedilmisti.

Necip Fazıl Kısakürek Son Devrin Din Mazlumları PDF İndir

Necip Fazıl Kısakürek Son Devrin Din Mazlumları EPUB İndir


Yorumlar

Yorumunuzu Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır.


Son Yorumlar

  • Pdfbul:Merhaba kitabın içersine girdiğimde de başlık Kuşk...
  • cengiz beşir:sayın yetkili. diğer tüm sitelerde de olduğu gibi ...
  • Pdfbul:Linkler yenilendi....
  • Osman:Linkler ölü, lütfen günceller misiniz?...
  • Pdfbul:takipte kalın bilgi vereceğiz...
  • Alptegin:İyi günler çağlayan yılmaz kitap serisini yuklerse...
  • Pdfbul:George Orwell yeni kitaplar eklenmiştir. Paris ve ...
  • Pdfbul:Pucca Günlükleri sitemize eklenmiştir....
  • Cansu:Puccanın günlüklerini paylaşabilmeniz mümkün mü ac...
  • ERKAN:george orwell dan sadece 1 kitap var.papazın kızı,...